Jak nastavit cílení Meta reklamy na předchozí návštěvníky akce

Napadlo Vás někdy, že vybudovaná databáze návštěvníků Vaší minulé akce, je pro budoucí propagaci dalších akcí možná to nejcennější, co máte?

To, že své předchozí návštěvníky snadno oslovíte pomocí SMS kampaně, kterou nastavíte v smsticket pořadatelském rozhraní, už určitě víte. Na Vaše návštěvníky ale můžete efektivně cílit i s pomocí Meta reklamy (reklama na Facebooku a Instagramu), a to především díky sběru e-mailových adres v smsticketu.

Jak na nastavení Meta reklamy

  1. V smsticket pořadatelském rozhraní si vyberete skončenou akci, ze které chcete databázi využít a kliknete na podstránku Návštěvníci.

  2. Níže rozkliknete seznam návštěvníků, kde pomocí tlačítka Export kontaktů stáhnete databázi zrealizovaných nákupů.export kontaktu

  3. Staženou tabulku očistíte o všechny data kromě e-mailových adres. Adresy přesunete do sloupečku A a takto upravený soubor uložíte do formátu .csv. Nyní máte seznam návštěvníků připraven pro import do Meta Business Suite.excel emaily

  4. Otevřete si prostředí Meta Business Suite, kde se přesunete do podstránky Okruhy uživatelů.

  5. Kliknete na modré tlačítko Vytvořit okruh uživatelů, pokračujete výběrem Vlastní okruh uživatelů a jako zdroj zvolíte Seznam zákazníků.seznam zákazníků

  6. Pomocí tlačítka Další budete pokračovat dál a připravený .csv soubor nahrajete. Nahraný soubor pojmenujte tak, abyste věděli o jaké , pojmenujete např. "e-mail databáze - Můj Festival 2023" a uložením okruh vytvoříte.

  7. Vytvořený okruh nyní naleznete v prostředí nastavení cílení Vašich reklam. Bude připravený k použití za jeden až tři dny.

okruh uživatelů

Tip: Pokud pořádáte více akcí, které se liší svým žánrem, doporučujeme vytvářet samostatné okruhy uživatelů, např. okruh návštěvníků rapových akcí, rockových koncertů, divadel atp. Pokud však pořádáte jeden druh akce a máte specifickou cílovou skupinu, vystačíte se s jedním okruhem, který můžete v průběhu jednoduše aktualizovat.

Tip 2: Pokud Vaše celková databáze sčítá alespoň 500 emailů, můžete vyzkoušet vytvořit tzv. Podobný okruh uživatelů. Společnost Meta, která vedle Instagramu a Facebooku také vlastní WhatsApp a Threads, je díky velkému množství informací o svých uživatelích schopna vytvořit nový podobný okruh uživatelů. Ten sestaví podle podobného chování a zájmů, jaké mají uživatelé ve Vaší databázi. Je tedy větší šance, že se jedná o další nové uživatele, které Vaše akce zaujme. podobný okruh

Je důležité si uvědomit, že Vaši předchozí návštěvníci "spadnou" do Vašeho okruhu uživatelů pouze v případě, kdy pro nákup vstupenky využili stejný e-mail, jaký používají u svého facebookového nebo instagramového profilu. Počítejte tedy se ztrátovostí.

Další články týkající se nejen Meta reklamy:


Není Vám v této problematice něco jasné, nebo Vás na téma remarketingu zajímá něco dalšího?? Ozvěte se nám na e-mail poradatel@smsticket.cz, rádi se Vám budeme věnovat.