QR kód a jeho význam při prodeji vstupenek

V smsticketu používáme QR kódy už více než deset let. Některým z vás je smysl QR kódů naprosto jasný, ale někteří pořadatelé akcí je zatím nevyužívají. Zejména těm druhým je věnován tento článek.

Co je QR kód?

QR kód je někdy vnímán jako zvláštní černobílý obrazec čtvercového tvaru, ve kterém je „něco“ zakódováno. Tím „něčím“ může být mnoho různých informací. QR kódy mají mnoho způsobů použití, ale v tomto článku se budeme věnovat pouze těm, které mají význam při prodeji vstupenek.

QR kód je jednoduše obrazec, ve kterém jsou zakódovány informace - data. Dříve se používaly pouze čarové kódy (známé jako EAN), které jsou na obalech výrobků v obchodech, ale do těch se nedalo uložit tak velké množství informací jako do QR kódů. Kromě schopnosti QR kódu pojmout větší množství dat se tento typ kódu vyznačuje také tím, že je čtečkami bezchybně čitelný i v případě, že je částečně poškozen, rozmazán nebo jej kus úplně chybí.

Schválně si zkuste načítat foťákem v mobilu nějaký QR kód (například s odkazem na webovou stránku) a uvidíte, že čtení funguje spolehlivě i v případě, že výraznou část kódu něčím překryjete nebo jeho část změníte.

QR kódy lze spolehlivě číst při jakémkoliv otočení, při inverzi nebo změnách barev. Stále fungují a plní svou funkci, která vyplývá už z jejich názvu QR = Quick Response.

V smsticketu používáme QR kódy ve třech různých případech:

1. Rychlé načtení informací o akci

QR kódy jsou umísťovány na plakáty a jiné tištěné materiály s upoutávkami na akce, na které prodáváme vstupenky. Můžete je najít na veřejných výlepových plochách v časopisech, na billboardech, webových stránkách, libovolných předmětech, dokonce i ve video-reklamních spotech.

Tento typ QR kódu pak po načtení čtečkou v mobilu zavede zájemce na webovou stránku, která obsahuje podrobné informace o akci a umožňuje samozřejmě i nákup vstupenek.

2. Možnost platby za vybrané vstupenky

Druhým typem QR kódu, který používáme, je platební QR kód. Ve chvíli, kdy má zákazník vybrané vstupenky na akci, přichází okamžik, kdy je potřeba zaplatit prostřednictvím platební brány. Zákazník si může vybrat některou z nabízených platebních metod a mnoho lidí preferuje právě QR kód, protože je platba velmi jednoduchá a rychlá.

Platební QR kódy skenují zákazníci pomocí své aplikace mobilního bankovnictví v telefonu. Po načtení je vyplněn platební příkaz a ten je následně zaslán do banky k úhradě. Tato možnost je stále oblíbenější, protože banky již umí takzvané okamžité platby, které obvykle provedou do několika málo minut. Tento způsob platby za vstupenky je určitě rychlejší a pohodlnější, než opisování čísla platební karty. Na druhé straně je ale zase o něco pomalejší, než platba přes Apple Pay nebo Google Pay. Platební QR kód umožňuje snadnou platbu i z bankovního účtu, ke kterému nebyla vydána žádná platební karta.

3. Odbavení návštěvníků akce

Třetím, velmi důležitým QR kódem, který používáme, je kód umístěný na vstupence, kterou si návštěvníci u smsticketu zakoupili. Tento kód obsahuje unikátní číslo vstupenky a návštěvníci jej mají vytištěný na papírových vstupenkách, které si koupili na prodejních místech nebo jej mají na digitální vstupence, kterou obdrželi e-mailem. V principu je úplně jedno, zda přijde návštěvník na akci se vstupenkou na papíře nebo se vstupenkou v mobilu. V obou případech lze QR kód ze vstupenky snadno načíst a návštěvníka rychle odbavit.

K načítání kódu ze vstupenek používají pořadatelé aplikaci smsticket Brána, která pořadateli ihned ukáže, zda je vstupenka platná, či nikoliv. Tímto jednoduchým způsobem odbavování navíc získává pořadatel přesnou statistiku, kolik návštěvníků na akci přišlo a jak průběžně přicházeli v čase.

Závěr

Jak vidíte, mají QR kódy tři různá uplatnění v ticketingu a pořadatelům, nám i samotným návštěvníkům velmi zjednodušují nákup i odbavení vstupenek. Vzhledem k masivnímu rozšíření chytrých mobilních telefonů má u sebe dnes čtečku QR kódů už téměř každý a pořadatelům akcí to dává mnoho možností, jak prodej vstupenek zjednodušit a zefektivnit.

Pokud ještě stále prodáváte vstupenky po staru a trháte někde papírové lístečky, zkuste změnu a přejděte na moderní prodej vstupenek na portále smsticket.