Pozoruhodné kostely nejen na periferii Brna

Brno oplývá množstvím kostelů a chrámů, pocházejících zpravidla z období gotiky či baroka. Zvláště relativně malé historickém centrum je jich plné - stojí zde: katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov), kostel Nalezení sv. Kříže (kapucínská hrobka), bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně (kde působil G. F. Mendel), kostel Sv. Maří Magdalény (prochází nyní rekonstrukcí), kostel Sv. Janů s Loretou (u minoritů), kostel sv. Michala (vedle Nové radnice), kostel sv. Jakuba (také v rekonstrukci) a kostel sv. Tomáše (vedle Joštovy jezdecké sochy). My v tomto článku představíme ty méně známé, nacházející se většinou mimo centrum Brna, ale často architektonicky a historicky velmi zajímavé.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (“U jezuitů")

Článek začíná kostelem, který se zrovna na periferii nenachází, ale má velice zajímavou historii, a také zde v současnosti najdete dnes již proslulé varhany, které se staly epicentrem varhanních koncertů i festivalů. Jsou v provozu od roku 2014 a v současnosti patří mezi nejkvalitnější a nejmodernější varhany v Brně. Slouží nejen v doprovodu bohoslužeb, ale především jako koncertní nástroj, na který jezdí hrát varhaníci z celého světa - například v rámci Brněnského varhanního festivalu.

Kostel je také spjat s významnou historickou postavou brněnských dějin - knězem Martinem Středou. Ten se vyznamenal při obléhání města švédským vojskem za třicetileté války. Na jeho počest zde byla v roce 2020 odhalena jeho socha v nadživotní velikosti, stojící vedle kostela, a jeho jméno nese rovněž zdejší zvon. V r. 1984 navštívila kostel blahoslavená Matka Tereza z Kalkaty, což připomíná pamětní deska. Na místě původního románského kostela byl řádem jezuitů v 16. století znovu postaven kostel úplně nový; svou současnou barokní podobu ale získal až v následujících stoletích. Od r. 2002 je opět spravován řádem jezuitů.

Kostel Jana Amose Komenského (Červený kostel)

Tomuto kostelu, stojícímu na frekventované křižovatce v samém srdci města, neřeknou Brňané jinak než “Červený kostel”. Je to kvůli charakteristické barvě jeho cihel. Méně se už však ví, že je to evangelický kostel, postavený v letech 1863-1865 jako vůbec první nekatolická modlitebna v Brně. To také vysvětluje strohost jeho interiéru. Koncert je akusticky příznivý pro duchovní koncerty, problémem je pouze ruch okolního provozu.
Červený kostel Brno (Obrázek kostela Jana Amose Komenského byl převzat z kudzynudy.cz.)

Betlémský kostel

Tento kostel se nachází na úpatí kopce Špilberk v Pellicově ulici. Jedná se o jednu z půvabných historických ulic, kde můžete zažít příjemnou atmosféru starého Brna. Postaven je v historizujícím slohu s výraznými novorenesančními prvky (antické sloupy) v letech 1894-1895. Kostel využívá Českobratrská církev evangelická.

Kostel sv. Augustina

Po celém světě je Brno proslulé díky svým funkcionalistickým vilám. Sakrální stavby v tomto stylu jsou tu čtyři, každá pro jinou církev: největší z nich je právě římskokatolický kostel sv. Augustina. Jeho přísné a elegantní linie vévodí okolní Masarykově čtvrti. Postaven byl v letech 1930-1935 na počest tisícího pětistého výročí úmrtí sv. Augustina, světce-filosofa. V sedmdesátých letech zde byly instalovány nové varhany, dlouhou dobu nejkvalitnější v Brně. Díky nim a také vynikající akustice kostel slouží jako prostor pro provádění duchovní hudby (např. akce Ensemble Opera Diversa).
Kostel sv. Augustina (Zdroj obrázku Kostel sv. Augustina: dnesvyletujeme.cz)

Husův sbor Botanická

Druhým funkcionalistickým kostelem - tentokrát náležícím církvi československé husitské - je Husův sbor na Botanické ulici. Ve své době (1929) působily jeho strohé linie až avantgardně, nicméně k určité asketičnosti husitské věrouky se dobře hodily. Dnes zde působí aktivní komunita, pořádají se zde koncerty a pravidelné brunche po mších na prostorné terase před vstupem.

Synagoga Agudas Achim

A do třetice funkcionalismus, tentokrát pro potřeby židovské obce. Ke svému účelu bohužel sloužila (postavena v letech 1935-1936) jen krátce - za 2. sv. války byla využívána jako skladiště. Po válce byla opravena a znovu vysvěcena. Exteriér je natolik strohý, že neinformovaný kolemjdoucí vůbec nepozná, že prochází kolem synagogy. V posledních deseti letech byla provedena řada oprav, snažící se o citlivou rekonstrukci původní stavby. Navštívit ji můžete třeba během Štetl Festu - festivalu věnovaného židovské kultuře v Brně.

Synagoga Agudas Achim (Zdroj obrázku synagogy Agudas Achim: martinkoplik.cz.)

Pravoslavný chrám sv. Václava

Byl postaven v letech 1930-1931 na úpatí Špilberku rovněž ve funkcionalistickém duchu. K základní bělostné budově s přísně pravoúhlou geometrií byla pak v 90. letech přistavena zvonice; při rekonstrukci r. 2003 byla jeho kupole “byzantsky” pozlacena.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty

Nejnovější brněnskou sakrální stavbou (dokončena r. 2020) je tento futuristicky působící kostel v městské části Brno-Lesná. Válcovitou betonovou strukturu oživuje prstenec duhově barevných oken a věž připomínající periskop, v níž je umístěna zvonkohra. Součástí kostela je již dříve postavené duchovní centrum, společenský sál a podzemní garáže.

Kostel Blahoslavené Marie Restituty (Obrázek kostela Blahoslavené Marie Restituty byl převzat z Wikipedie.)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (v Zábrdovicích)

Tento barokní kostel se nachází v Brně-Zábrdovicích v sousedství premonstrátského kláštera, sloužícího dnes jako Vojenská nemocnice. Pozdně barokní až klasicistní interiér je takřka přeplněn výzdobou - obrazy, freskami a sochami. Za pozornost také stojí produkce zdejšího chrámového sboru, provádějícího soustavně i náročnější skladby s doprovodem orchestru.

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů

Po pádu komunistického režimu již nebyl problém stavět nové kostely, na území Brna se však žádný stavební "boom" nekonal - spíše se opravovalo a rekonstruovalo. Výjimku představuje právě tento kostel v Brně-Žabovřeskách, který spravuje řád salesiánů, zaměřující se na práci s mládeží. Stavba byla dokončena roku 1995, má tvar kruhové výseče a její věž je výrazně osvětlena, přičemž barva osvětlení odpovídá barvám liturgického roku. Zdejší komunita je velmi aktivní a otevřená vůči veřejnosti.
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů (Zdroj obrázku kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů: brno.sdb.cz.)


Chcete se objevit v některém z našich článků nebo v přehledu pořádaných akcí? Napište nám na poradatel@smsticket.cz, rádi Vám s nasazením nebo propagací pomůžeme.