Změny DPH 2024: jak mohou ovlivnit pořadatele i umělce

Pokud pořádáte akce, nejspíše vám neuniklo, že od 1. ledna 2024 platí pro vstupenky na kulturní a sportovní akce nová sazba DPH 12 %, která nahradila dosavadní sazbu 10 %. Tato změna v daňových předpisech přináší pro pořadatele v podstatě mírné zdražení jejich služeb. Zvýšení sazby DPH může mít dopad na finanční plánování a ceny vstupenek. Řada z nich proto přijala nebo plánuje odpovídající opatření.

Co je to DPH?

DPH je zkratka pro daň z přidané hodnoty, což je daň, která se uplatňuje na téměř veškeré zboží a služby. DPH fakticky hradí koncový spotřebitel, který nakupuje zboží nebo službu, a proto figuruje jako takzvaný poplatník. Ale samotnou daň nakonec odvádí státu odpovědný prodejce, jemuž zákonodárci říkají plátce DPH.

V České republice máme dvě sazby DPH:

Základní sazba DPH

Tato sazba činí 21 % a uplatňuje se na veškeré zboží i veškeré služby, které v zákoně o DPH nejsou zařazeny do snížené sazby. Jedná se např. o elektřinu, benzín, zemní plyn, tabák, alkohol, oblečení, nábytek atp. Velkou změnou v oblasti kultury je přesun ze snížené sazby DPH do základní sazby pro autory a umělce!

Změna se konkrétně vztahuje na Služby autorů a výkonných umělců (kromě poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít). Autoři a výkonní umělci tak budou muset zvážit, zda budou chtít zvýšit ceny svých služeb, aby kompenzovali nárůst daně, která se podstatně zvýšila.

Snížená sazba DPH

Od 1.ledna 2024 je zavedena nová snížená sazba 12 %. Do snížené sazby spadají například běžné potraviny pro malé děti, stravovací a ubytovací služby, léky, vodné a stočné, teplo centrálních tepláren, posilovna, bazén, noviny, časopisy apod. V neposlední řadě do snížené sazby spadají i vstupenky.

Více informací o změnách DPH najdete přímo v dokumentu od Generálního finančního ředitelství

Co znamená změna DPH pro pořadatele akcí?

Pořadatelé díky zavedeným změnám musí čelit hned dvěma výzvám. Kromě toho, že musí najít způsob, aby zvýšení DPH u vstupenek mělo minimální vliv na celkovou prodejnost i návštěvnost akce, musí také najít způsob odměňování umělců tak, aniž by to negativně ovlivnilo jejich finanční situaci. Mnozí pořadatelé budou muset přehodnotit svou obchodní strategii tak, aby eliminovali možné negativní dopady. To se týká zejména těchto oblastí:

Úprava cen vstupenek

Zvýšení sazby DPH na 12 % patrně povede ke zvýšení cen vstupenek, aby se pořadatelé mohli vyrovnat s vyššími daňovými náklady, a přitom si zachovat marži. Změny je však potřeba udělat tak, aby to nemělo negativní vliv na celkový zájem veřejnosti o akci. Zásadní může být při cenotvorbě také fakt, že mnozí autoři i výkonní umělci budou účtovat základní (vyšší) sazbu DPH místo snížené s ohledem na zavedenou změnu zmíněnou výše.

Komunikace s návštěvníky akce

V případě zvýšení ceny vstupenek je důležité tyto změny s veřejností dobře komunikovat. Díky otevřené komunikaci budou noví i existující zákazníci vnímat snahu o transparentní a profesionální přístup ze strany pořadatele. Návštěvníci akce tak mohou nepříjemné změny lépe přijmout. Pořadatelé musí počítat s tím, že velké změny cen bez jakéhokoliv objasnění mohou vést jak k negativním hodnocením, tak i veřejné kritice.

Daňové poradenství

Pořadatelé, kteří se chtějí efektivně vypořádat s novými změnami v sazbách DPH, patrně využijí i služeb daňového poradce. A to nejen z pohledu zvýšení DPH za vstupenky, ale také s ohledem na nové sazby autorů i výkonných umělců. Daňový poradce totiž může poskytnout nejen cenné poradenství ohledně daňových povinností, ale také navrhnout konkrétní doporučení, která umožní minimalizovat daňové náklady.

Aktualizace smluvních podmínek

Změna DPH může mít významný dopad na smlouvy a dohody uzavírané s umělci a autory. Smlouvy často obsahují ustanovení o platbě umělcům za jejich služby. S přechodem na novou sazbu DPH budou muset pořadatelé tuto změnu zohlednit, a to zejména při určování finančních podmínek pro ty, na které se změna vztahuje.


Chcete se objevit v některém z našich článků nebo v přehledu pořádaných akcí? Napište nám na poradatel@smsticket.cz, rádi Vám s nasazením nebo propagací pomůžeme.