Divadelní festivaly v Brně

Pestrý divadelní život v Brně se neomezuje jen na programy jednotlivých divadel - sezónu obohacují také četné divadelní festivaly a přehlídky. Pořadatelsky je zajišťují jednotlivá divadla, případně jiné instituce (školy, město).
My si je představíme od největších po nejmenší.

Divadelní svět Brno

je mezinárodní divadelní přehlídka, jejíž první ročník se konal r. 2009. Hlavním organizátorem je Národní divadlo Brno. Festival vznikl z iniciativy brněnských divadelních institucí (CED, Městské divadlo Brno, Divadlo Radost, Divadelní fakulty JAMU), které se podílejí na jeho organizaci.

V prvních pěti ročnících se na pozici šéfa festivalu střídali ředitelé participujících divadel, takže dramaturgie trpěla jistou nekonzistentností. Od r. 2015 se festival pod vedením Martina Glasera zaměřuje na progresivnost uváděných inscenací, a to jak po stránce umělecké, tak ideové (důraz na aktuální společenské otázky - viz známý incident při uvedení představení “Naše násilí, vaše násilí” r. 2018, které vzbudilo nelibost konzervativních občanů i institucí). Navzdory kontroverzím si festival vyhraněnou dramaturgii nadále drží.

Kromě hlavního programu je součástí přehlídky také doprovodný program, sestávající z diskusních pořadů, koncertů, výstav, workshopů, dílen pro děti a pouličních či studentských představení.

Fotka z webu Divadelní svět - divadelní festivaly v Brně

Janáček Brno

Na festival Janáčkovo Brno uspořádaný r. 2004 při 150. výročí Janáčkova narození, navázal od r. 2008 festival Janáček Brno (ve formě bienále). Za pouhých šest ročníků se vypracoval mezi nejvýznamnější operní festivaly, o čemž svědčí ocenění The International Opera Awards v r. 2018.

Cílem festivalu je uvádět Janáčkovy opery ve špičkových produkcích, k nimž jsou zváni vynikající zahraniční zpěváci, dirigenti a režiséři. Festival láká operní fanoušky z celého světa, čímž výrazně zvyšuje kulturní prestiž moravské metropole. Leoš Janáček je v současnosti ve světě nejhranějším českým skladatelem, takže město Brno coby jeho celoživotní působiště na něj právem může být hrdé.

Na prknech, dlažbě i trávě

je festival pouličního divadla, který se koná už od roku 1999 vždy v srpnu; pořádá jej město Brno prostřednictvím Turistického informačního centra (TIC). V ulicích, v parcích a na náměstích se tudíž potkáte s divadelníky, hudebníky a kejklíři. Na své si přijdou děti i dospělí, někdy i zároveň. Pracuje se s překvapením, improvizuje se. V rámci festivalu najdete i doprovodný program: výtvarné dílny a workshopy.

Setkání/Encounter

je mezinárodní nesoutěžní festival divadelních škol, pořádaný Divadelní fakultou JAMU (za spolupráce divadelních fakult z Prahy a Bratislavy). Koná se pravidelně v dubnu na čtyřech brněnských scénách (Divadelní studio Marta, Divadlo Na Orlí, Husa na provázku a HaDivadlo). Představení jsou vybírána na základě zaslaných přihlášek, festival dosud navštívily školy ze 40 zemí celého světa.

Dokořán

je nesoutěžní přehlídka Městského divadla Brno. Festival se koná od roku 2005 (ne každoročně) právě na této scéně coby přehlídka české muzikálové produkce, občas obohatí program i zahraniční ansámbly. Festival tak doplňuje přehlídku Divadelní svět o divácky méně náročnější, nicméně kvalitní představení.

…příští vlna/next wave…

Festival pořádaný HaDivadlem již 30 let funguje jako platforma pro prezentaci české divadelní alternativy. Co si pod tím představit? Jde o představení překračující ustálené žánrové hranice směrem k happeningu, akčnímu umění, instalaci, performanci, site-specific, multimédiím či rituálu. Důraz je kladen na angažované a politické divadlo. Festival iniciuje nové projekty, podporuje mladé umělce a představuje atypické kulturní prostory.

Letní shakespearovské slavnosti

již tradičně pod širým nebem na hradě Špilberk. Hvězdně obsazené inscenace proslulého alžbětinského dramatika.

Dance Brno

je nový festival “pod křídly” Národního divadla Brno, zaměřený na prezentaci profesionálních baletních souborů především českých divadelních domů. K vidění je na všech třech scénách ND.

Polárkový dort

pořádá Divadlo Polárka, tradičně v září na začátku sezóny. Představí zde všechny premiéry minulé sezóny a zároveň nabídne prostor hostujícím divadlům zaměřujícím se na mladé a nejmladší diváky. Kromě domovské scény se hraje také v nedalekém Björnsonově sadu a na zahradě za Polárkou.

Festival Radosti

je soutěžní přehlídka divadla pro děti, mládež i dospělé, pořádaná jednou za dva roky Divadlem Radost. Festival je mezinárodní a klade důraz na propojování tradičního divadla s novým cirkusem, tancem, multimédii a výtvarným uměním. Účastní se jej soubory profesionální i amatérské.

Fest In

je přehlídka integrovaných souborů napříč republikou a napříč hendikepy (neslyšící, vozíčkáři, lidé s mentálním postižením), v divadle Barka zpravidla v říjnu. Překonávání hendikepu se zde chápe jako umělecká výzva svého druhu. Motto festivalu: POSTIŽENI UMĚNÍM!

Sítko

je festival, který pořádají “prváci” Divadelní fakulty JAMU, jde tedy o přehlídku studentských projektů, které se takto otevírají široké veřejnosti.

Youngsters

je přehlídka pořádaná zónou nezávislého umění CO.LABS, zaměřená na mladé divadelní tvůrkyně a tvůrce. Vybraným projektům je poskytnuta půlroční podpora (prostor, vybavení, personál, propagace, coaching) pro vytvoření inscenace. Ty jsou pak prezentovány veřejnosti na červnovém festivalu.

Plácek

je divadelní platforma pro tvorbu a vzdělávání studentů středních škol - v prostorách CO.LABSu a klubu Leitnerova. Kromě samotných představení můžete zhlédnout koncerty, přednášky a workshopy.

Festival Špíl-berg

sdružuje krajská kola postupových přehlídek amatérských divadel Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov. Pořádá Středisko volného času Lužánky, představení se konají v prostoru CO.LABS.

Mimi Art

je dalším festiválkem agilního Divadla Polárka, tentokrát pro úplně nejmenší diváky (do 3 let, s doprovodem rodičů) v čase jarních prázdnin. Hraje se také v klubu Leitnerova.

Loutkotoč

je minifestival loutkového divadla, pořádaný soukromou mateřskou školou Rozmarýnova. Koná se v divadle Barka.

Středoškolské festivaly cizojazyčného divadla

jsou zajímavým doplňkem běžného divadelního provozu. V současnosti víme o festivalu německého divadla Drehbühne Brno, dále Španělském divadelním festivalu pořádaném Gymnáziem Bystrc a Anglickém divadelním festivalu pod patronací Biskupského gymnázia. Tyto festivaly využívají profesionálního zázemí plus pohostinnosti divadla Barka.

Další divadelní představení pak můžete nalézt v rámci doprovodných programů např. hudebních festivalů.


Chybí v našem přehledu váš festival? Napište nám na poradatel@smsticket.cz, rádi Vám s nasazením vašich akcí pomůžeme.

Zdroj obrázku v textu: https://2023.divadelnisvet.cz/blog/