Stálé expozice a výstavy v Brně

Město Brno disponuje mnoha institucemi, které nabízejí stálé expozice ze všech možných oblastí kultury, vědy a techniky. Jsou to především státem a krajem provozovaná muzea, máme tu ale i několik zajímavých soukromých muzeí, založených nadšenci oddaných specifické sběratelské vášni.
V tomto článku se nebudeme příliš zabývat výstavami výtvarného umění, o kterých se více můžete dočíst zde.


Muzea a galerie


Moravské Zemské Muzeum

V Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu je několik stálých expozic, věnovaných historii regionu jižní Moravy. Nejstarší období před příchodem člověka mapuje Zaniklý život na Moravě - jsou zde tedy především zkameněliny. Pravěk Moravy je dokumentován kosterními pozůstatky a artefakty. Následujícím epochám se věnují expozice Velká Morava a Morava ve středověku, kde můžete zhlédnout např. interiér venkovského domu nebo zemanské tvrze včetně nářadí. Cestu dějinami uzavírá Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století s množstvím interaktivních prvků. Dále je zde Památník Karla Absolona, významného archeologa a speleologa, díky němuž dnes můžeme obdivovat Punkevní jeskyně v Moravském krasu, a Svět nerostů, seznamující nás se vznikem jednotlivých hornin i jejich praktickým využitím.

V Biskupském dvoře se pak nachází Fauna Moravy - zvířecí druhy jsou prezentovány prostřednictvím dioramat ve svých přirozených prostředích; v rámci této expozice se nachází také Akvárium sladkovodních ryb.

Návštěvnické centrum Mendelianum pak nabízí atraktivní vhled do genetiky a molekulární biologie; návštěvníci si zde aktivně mohou vyzkoušet řadu metod a laboratorních postupů od opylování květů hrachu po genovou expresi.

V Paláci šlechtičen na Náměstí Svobody můžete obdivovat v expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času lidové kroje, textilie, nábytek, malby na skle a jiné prvky lidové kultury. Loutkářské umění prezentuje historii českého loutkářství od komediantských začátků v lidovém prostředí až po moderní umělecké snahy.

Pavilon Anthropos, otevřený v 60. letech 20. století, nabízí rozsáhlou stálou expozici O původu člověka a vzniku kultury. Najdete zde působivá dioramata rekonstruující prostředí pravěkých lovců, i nejrůznější interaktivní prezentace s aktuálními poznatky o evoluci člověka. Tyto expozice jsou průběžně doplňovány instalacemi populárních obrazů Zdeňka Buriana s motivy života pravěkých lidí a zvířat. Maskotem Anthroposu je pak samozřejmě replika mamuta v životní velikosti.

V Památníku Leoše Janáčka, nacházejícím se ve skladatelově brněnském domě u varhanické školy, si můžete prohlédnout dokumenty, knihy a rukopisy skladeb, poslechnout si hudební ukázky či zhlédnout dokumentární videa. Je zde původní Janáčkův klavír a další dochovaný nábytek.

Nejnovější akvizicí Moravského zemského muzea je Dům Jiřího Gruši, zpřístupněný veřejnosti v r. 2015. Stálými expozicemi jsou Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách, mapující dějiny literatury na našem území, a Normalizaci navzdory, přibližující období 1968-1989 (disidenti, samizdat, bytové semináře apod.).

Moravská galerie

Moravská galerie má v Pražákově paláci dvě stálé expozice moderního a současného umění: ART IS HERE: Moderní umění, prezentující tvůrce české moderny a meziválečné avantgardy (Zrzavý, Toyen, Špála, Čapek aj.), a ART IS HERE: Nové umění, vystavující významná díla druhé poloviny 20. století.

Uměleckoprůmyslové muzeum, nacházející se poblíž na Husově ulici, se věnuje především designu, ale také módě a obecně pak vztahu designu a umění.

Jurkovičova vila stojí v Brně-Žabovřeskách u Wilsonova lesa. Najdete zde stálou expozici Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům., kterou tvoří obnovená schodišťová hala, salon a další místnosti s informačními panely.

Muzeum města Brna

Sídlí na hradě Špilberku, jedné z dominant města. Nachází se zde sedm stálých expozic. Tři jsou věnovány výtvarnému umění - Rakouská Morava dokumentuje starší umění především z 18. a 19. století, Moderna představuje tvorbu prvorepublikových brněnských umělců a Od moderny po současnost pak poválečný vývoj s důrazem na 80. léta.
Další dvě se pak detailně věnují právě samotnému Špilberku: Od hradu k pevnosti sleduje jednotlivé etapy stavebního vývoje, Žalář národů pak historii zdejšího vězení.
Poslední dvě expozice mapují vývoj Brna: Brno na Špilberku od prvních historických zmínek do r. 1919, O nové Brno pak prvorepublikový stavební “boom” v čele s proslulými funkcionalistickými architekty.

Dalším objektem pod správou Muzea města Brna je pak právě funkcionalistický skvost - Vila Tugendhat. Zde můžete absolvovat větší či menší prohlídkový okruh a v rámci stálé expozice si prohlédnout původní nábytek a fotodokumentaci.

Mendelovo muzeum

Vzniklo v roce 2002 v prostorách augustiniánského opatství na Starém Brně, kde G. J. Mendel, přezdívaný “otec genetiky”, žil a pracoval. Stálá expozice Gregor Johann Mendel - příběh skromného génia představuje jeho život, práci na principech dědičnosti a jeho zálibu v meteorologii a včelařství. Nechybí ani zrekonstruovaný Mendelův pokoj s předměty jeho denní potřeby, pracovními pomůckami a rukopisy. Expozice Genetika aneb Podivuhodná cesta do jádra buňky interaktivním způsobem informuje o Mendelových objevech a jeho zakladatelské roli v oboru genetiky.

Dále můžete obdivovat klášterní knihovnu s 27 000 svazky a přilehlou baziliku Nanebevzetí Panny Marie. Muzeum starobrněnského opatství pak nabízí expozici Poklady kláštera s bohatou sbírkou barokních obrazů a předmětů z historie kláštera: liturgických rouch, nádobí či klenotů.

Diecézní muzeum

Stálou expozici Vita Christi (Život Kristův) nacházející se poblíž katedrály na Petrově tvoří více než čtyřicet obrazů, plastik a liturgických předmětů z období od 13. do 19. století. Je mezi nimi např. Madona z Veveří nebo jedna z nejstarších soch madony na našem území, Madona z Klentnice.

Ohnivý kůň a drak

Zbrusu novou expozici věnovanou brněnským pověstem a legendám připravilo Turistické a informační centrum (TIC), a to ve Sklepě pod Novou Radnicí. Za použití nejnovějších technologií zpřítomňuje jak historii - např. obléhání města Brna švédským vojskem, tak známé pověsti - třeba tu o drakovi/krokodýlovi.


Věda a technika


Technické muzeum

V Technickém muzeu na vás čeká hned sedmnáct (!) stálých expozic. Seznámit se můžete s historií nejstarších řemesel jako kovolitectví a nožířství, prozkoumat optické přístroje, staré automobily, motocykly, počítače či televizory, obdivovat motory letecké, parní či vodní, a mnohé jiné technické divy.

VIDA! science centrum

Zábavní vědecký park sídlící v bývalém pavilonu D na brněnském Výstavišti. Zdejší stálá expozice je rozčleněna dle tématických celků (Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět), doplňuje je Venkovní expozice (od května do září) a Dětské science centrum. V tzv. Divadle vědy se konají pravidelná představení plná zábavných pokusů.

Menší kulturologické expozice

Muzeum romské kultury

Kromě stálé expozice Příběh Romů nabízí Muzeum romské kultury různé tématické výstavy a další velice bohatý program (přednášky besedy, filmové projekce, koncerty, křty knih a nahrávek, módní přehlídky, kurzy romštiny, čtení, Týden romské kultury aj.).

Malý Mehrin

Muzeum zabývající se židovskou kulturou na jižní Moravě. Je to jakýsi předchůdce Moravského židovského muzea Mehrin, které by se mělo již brzy začít stavět a jehož vítězný návrh zde můžete spatřit ve stálé expozici. Dále se zde uskutečňují výstavy, besedy a setkávání s lidmi, kteří mají k tématu židovství co říci.

Institut paměti národa

Zde si můžete prohlédnout interaktivní expozici Tichá hrdinství. Jejími vypravěči a zároveň hlavními postavami jsou obyčejní lidé, kteří se v těžké době rozhodli udělat hrdinský čin.


Soukromá muzea


Retro muzeum na statku

Soukromé muzeum obsahuje kolekci českých artefaktů z druhé poloviny 20. století. Stálé expozice jsou tři: Retro a veteráni (rekonstrukce např. školní třídy, obýváku, řeznictví, kadeřnictví, hospody, mnoho domácích spotřebičů, přístrojů a samozřejmě aut), Skanzen a dobová světnice (zemědělské stroje a nástroje, povozy, saně a kamna, repliky světnice a kovářská dílny), Hračky a kočárky.

Muzeum historických vozů BMW

Od roku 2017 v Brně sídlí druhé největší muzeum vozů BMW v Evropě, a to na ulici Řípská. Je to v podstatě rodinný podnik, svým exponátům se věnuje s péčí a láskou.

Muzeum modelů autíček MiniGarage

Soukromá sbírka modelů v měřítku 1:18 - více než 1200 kusů. Najdete ji na ulici Tábor v Brně-Žabovřeskách.


Chybí v našem přehledu vaše expozice? Napište nám na poradatel@smsticket.cz, rádi Vám s nasazením vašich akcí pomůžeme.